Slide 1

Szervezetfejlesztés

Szervezetfejlesztéseink során a szervezetre mint élő organizmusra tekintünk, és munkamódszerünk is ehhez igazodik. Lépésről lépésre haladunk, olyan új képességek megépítésében veszünk részt, amelyeket az adott közeg, kultúra a legjobban és leggyorsabban tud hasznosítani, és amelyek a jövőben is értékesek és hasznosak lesznek a szervezet számára.

A szervezet úgy tud tartósan fejlődni és növekedni, ha  élővé tesszük. Napjainkban a legsikeresebb, ember-ügyfél-önmenedzsment centrikus szervezetekben a bizalom teszi élővé és eredményessé a folyamatokat, a munkavégzést, a kultúrát. Módszertanunk az evolúciós fejlesztésre és a teal alapelvekre épül. Az élő szervezet túlél, alkalmazkodik, virágzik, növekszik mindig az adott körülményekhez és lehetőségekhez legjobban alkalmazkodva. 
Slide
Szervezetfejlesztés

A vállalatok fejlesztéseinek humán oldalával dolgozunk. Minden szervezetfejlesztésnek az a célja, hogy a vállalat növekedjen. A növekedés a hatékonyságból, jobb működésekből fakad. A hatékonyság emberi oldalán pedig ott a szervezeti kultúra, a kommunikáció, az értékek, a bizalom szintje, az érzelmi kultúra.

A jó szervezetfejlesztési programoknak van kézzelfogható, akár pénzben, termelékenységben is mérhető eredménye. Ez pedig akkor történik meg, amikor a fejlesztés eredményeként valami megváltozik az emberek egymáshoz, a vállalathoz és a munkájukhoz való viszonyában, ezért jobban, szívesebben, könnyebben dolgoznak.

Egyre több olyan projektet viszünk, ami Európa legsikeresebb szervezetfejlesztő csoportjának, a baszk K2K Emocionando-nak a know-how-jára épül. Ők 100+ vállalatot állítottak tartósan növekedési pályára, vagy hoztak ki csőd közeli helyzetből.

Ma az emberközpontú, vevőorientált és önszerveződ vállalatok kiemelkedően sikeresek. Minden szervezet más. Ám a megközelítésünkben azonos az, hogy a folyamatba minden érintettet be kell vonni, és ez a folyamat, az új működések közös kialakítását jelenti. Azt is látjuk, hogy minden szervezet mást „bír el”, de a lényeg az, hogy a fejlesztés „életre keljen”, olyan folyamatok, működések induljanak el, amelyek aztán organikusan tovább alakulnak, amelyeket már nem változásként, hanem folyamatos növekedésként tapasztalunk meg.

Slide
Közösségfejlesztés

Alakítsuk ki közösen azt az online bizalmi teret, ahol a kollégák a közösség tagjaiként felelős szabadságban alkothatnak, tanulhatnak, segíthetik egymást és együtt dolgozhatnak a közösség, szervezet közös céljáért!

Közösségfejlesztéseink főbb eszközei

Gamification – motivációs eszköztár

A játékosítás eszköze az online közösségek megépítésének és a már meglévő közösségek fejlődését is támogathatjuk vele. A közösségre szabott, jól megválasztott játékos/motivációs eszközök beépítésével mérhetően megnövelhető az elköteleződés és az aktivitás a közösségen belül.

Kommunikáció
A tagok közösség iránti elköteleződésének megteremtése a jó kommunikációval kezdődik, ezt kommunikációs tanácsadás keretében alakítjuk ki. Jól működő, aktív közösséget akkor hozhatunk létre és tarthatunk fenn, ha a közösség tagjainak nyelvén szólunk az emberekhez, és bevonva őket a projekt folyamataiba meghallgatjuk és meg is halljuk az igényeiket és kéréseiket, javaslataikat.

previous arrow
next arrow